Sky Breather Banner Ad

Schools in the Warren City SD School District


Use the drop-down below to select a School from the Warren City SD School District

SchoolMapAddressPhoneFaxEnrollmentSchool Type
Alden Elem350 Loveless Ave SW
Warren OH 44485
3308412388  3308412418 000251 public 
East Middle1470 South St SE
Warren OH 44483
3308412255  3308412328 000558 public 
Emerson Elem1619 Drexel Ave NW
Warren OH 44485
3308412396  3308412395 000355 public 
Garfield Elem2747 Montclair St NE
Warren OH 44483
3308412242  3308412358 000348 public 
HBTurner Middle1443 Mahoning Ave NW
Warren OH 44483
3308412379  3308412378 000439 public 
Horace Mann Elem818 Austin Ave SW
Warren OH 44485
3308412405  3308412376 000288 public 
Jefferson Elem903 5th St SW
Warren OH 44485
3308412401  3308412399 000220 public 
Laird Ave Elem565 Laird Ave SE
Warren OH 44484
3308412403  3308412421 000272 public 
Lincoln at Devon Elem833 Central Parkway Ave SE
Warren OH 44484
3308412280  3308412364 000218 public 
McGuffey Elem10 3465 Tod Ave NW
Warren OH 44485
3308412220  3308412412 000387 public 
Warren G Harding High11 860 Elm Rd NE
Warren OH 44483
3308412316  3308412289 001899 public 
Warren Western Reserve Middle12 200 Loveless Ave SW
Warren OH 44485
3308412345  3303736065 000870 public 
Washington High13 2609 Draper Ave SE
Warren OH 44484
3303692561  3303696408 000075 public